2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Subjects
  MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
   Contents
Topic Sub-topic
1. El naixement de la raó moderna.
2. El pensament crític de la Il·lustració.
3. El moviment romàntic i la formació de l'Idealisme.
4. El mètode científic i les ciències humanes: Positivisme i Historicisme.
5. Fenomenologia i Hermenèutica.
1.1. De Descartes a Kant.