2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Subjects
  MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte amb els alumnes i presentació de l'assignatura.
Lecture Esposició dels continguts de l'assignatura.
Seminars Analisi d'un text.
Problem solving, classroom exercises Comentaris dels textos del dossier de pràctiques.