2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Subjects
  MODERN AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A26
Presentació dels comentaris dels textos del dossier (oral i/o escrit). 10
Extended-answer tests
A19
Prova que inclou: comentari d'un text breu, preguntes de resposta sintètica i desenvolupament d'un tema. 80
Others  

Comentaris de texts a l'aula.

10
 
Other comments and second call