2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Subjects
  ART FROM THE NEAR EAST
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l’Art.
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l’Art Universal.
 A3 Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en els contextos europeu – occidental i hispànic.
 A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
 A13 Conèixer la gestió de col•leccions d’art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d’art.
Type B Code Competences Transversal
 B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
 B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
Type C Code Competences Nuclear