2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Personalized attention
Description
Consulta de dubtes tant del contingut impartit durant les classes com del que se'n pugi derivar en la resolució dels problemes pràctics plantejats. Orientació bibliogràfica i metodològica i, també, seguiment del treball de l'alumne