2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions culturals de la història i de la història de l’art.
 A3 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
 A8 Conèixer i comprendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
Type B Code Competences Transversal
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
Type C Code Competences Nuclear
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals