2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques
Distingeix els estils artístics de l’art clàssic
Sintetitza el context històric i social de les produccions artístiques
S'interessa per altres cultures i formes sociopolítiques
 A8 Distingeix els estils artístics de l’art clàssic
 A15 Coneix les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
Coneix les circumstàncies històriques en què es produeixen les obres artístiques
Type B Code Learning outcomes
 B3 Troba nous mètodes de fer les coses d’una altra manera
Type C Code Learning outcomes