2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
 A3 Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni artístic.
 A8 Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.
Type B Code Learning outcomes
 B3 Troba nous mètodes per fer les coses
Type C Code Learning outcomes
 C5 Respect fundamental rights and equality between men and women.