2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Contents
Topic Sub-topic
1.- Els precedents de l'art clàssic L'art cretense
L'art minoic
2.- L'art grec: Introducció Generalitats
Periodització
3.- Arquitectura grega Generalitats
Desenvolupament
Urbanisme
4.- Escultura grega Generalitats
Desenvolupament
5.- Pintura i ceràmica gregues Pintura
Ceràmica
6.- Art Etrusc Generalitats
7.- L'art romà: Introducció Generalitats
Periodització
8.- Arquitectura romana Generalitats
Desenvolupament
Urbanisme
9.- Escultura romana Generalitats
Desenvolupament
10.- Pintura, mosaic i sumptuàries romans Pintura
Mosaics
Sumptuàries
11.- L'art paleocristià Generalitats
L'art paleocristià a la Península Ibèrica