2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació general del contingut de l'assignatura i de la seva planificació. S'esmentaran el sistema de treball a seguir i els criteris d'avaluació
Lecture Exposició, descripció i anàlisi dels trets característics i de les obres més significatives de cada període a estudiar
PBL (Problem Based Learning) Es plantejarà una activitat dins del que es coneix com a Estudi de Cas o Resolució de Problemes sobre el que l'alumne haurà de treballar.
Personal tuition Entrevista amb el professor sobre algun problema plantejat a classe.