2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  CLASSICAL ART
   Personalized attention
Description
Consulta de dubtes tant del contingut impartit durant les classes com del que se'n pugi derivar en la resolució dels problemes pràctics plantejats. Orientació bibliogràfica i metodològica i, també, seguiment del treball de l'alumne