2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) CONTEMPORARY SOCIETY AND CULTURE Code 12214105
Study programme
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department History and History of Art
Coordinator
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
E-mail joanmaria.thomas@urv.cat
Lecturers
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
Web
General description Anàlisi de l'evolució dels trets fonamentals econòmics, polítics, socials i culturals dels segles XIX i XX, fent referència als conceptes claus de la Contemporaneïtat. Les ideologies que han estat i són centrals; els sistemes polítics; les diferents etapes de creixement del capitalisme i de la planificació; els esdeveniments més determinants i els conflictes fonamentals, incloent-hi les guerres més importants del segle XIX, les dues guerres mundials del segle XX, la Guerra Freda i els de la història actual.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.