2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  ART DEL SEGLE XIX
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art.
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
 A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
 A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art.
 A7 Interpretar les imatges (coneixements bàsics d'iconografia).
 A8 Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la història de l’art i de la seva contingència històrica (historiografia de l’art).
 A16 Conèixer els diferents períodes de la història universal.
 A17 Conèixer a trets generals la geografia regional i humana.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
 B5 Treballar de forma col·laborativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.