2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art.
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
 A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
 A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art.
 A7 Interpretar les imatges (coneixements bàsics d'iconografia).
 A8 Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la història de l’art i de la seva contingència històrica (historiografia de l’art).
 A16 Conèixer els diferents períodes de la història universal.
 A17 Conèixer a trets generals la geografia regional i humana.
Type B Code Competences Transversal
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
 B5 Treballar de forma col·laborativa
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Be able to manage information and knowledge
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV