2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  ART DEL SEGLE XIX
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
 A2 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
 A5 Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
 A6 Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
 A7 Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
 A8 Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles que tractem
 A16 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
 A17 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa