2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
 A2 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
 A5 Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
Realitza treballs d'aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el període historicoartístic modern
 A6 Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
 A7 Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi de les obres d'art
 A8 Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles que tractem
 A16 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de l'art europeu produït en els segles tractats
 A17 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa durant els segles XVII, XVIII, XIX, XX i començaments del segle XXI
Type B Code Learning outcomes
 B3 Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles
Type C Code Learning outcomes
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
 C4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation