2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. L'art neoclàssic
1.1. Introducció. Winkelman i Piranesi
1.2.Pintura. David.
1.3. L'arquitectura Neoclàssica. Anglaterra:. França i Alemanya.
1.4. L'escultura Neoclàssica. Antonio Canova

Tema n.2. El Romanticisme
2.1.La pintura Preromàntica.: Henry Fuseli i William Blake.
2.2.La Pintura romàntica en Anglaterra. John Constable i William Turner. 2.3. El Romanticisme Alemany Caspar David Friedrich. 2.4. La Pintura romàntica francesa: Théodore Gericault, Eugène Delacroix.
2.5.La Escultura Romàntica: François Rude
Tema N. 3. L’Arquitectura a la segona meitat del Segle XIX
3.1.Revolució Industrial i Arquitectura: Els Nous materials. Les Grans Exposicions
3.2. El Moviment per a la Reforma de les Arts Aplicades: John Ruskin i William Morris.
3.3. L’Urbanisme: El plan Haussman
3.4. L’Escola de Chicago
Tema N.4 L’època del realisme.
4.1.Jean F. Millet, Honoré Daumier i Gustave Courbet.
4.2. Cami cap l'Impressionisme, Corot i l’Escola de Barbizon
.
Tema 5. L'escultura en la segona meitat del Segle XIX, 5.1. Jean-Baptiste Carpeaux
5.2. Auguste Rodin
5.3. Constantin Meunier.
Tema N.6. L’Impressionisme
6.1. Introducció. La Fotografia i l'Estampa japonesa
6.2. Els primers impressionistes: Eugè Boudin i Johann-Barthold Jongkind
6.3. Eduard Manet. i la modernitat
6.4. Claude Monet, el naixement d'una nova tendència.
6.5 Alfred Sisley i Caille Pissaro, pintors del paisatge
6.6. Renoir i la alegria de viure
6.7. Degas i la dona.
Tema N.7. El Postimpressionisme
7.1. Paul Cezanne.
7.2. Paul Gauguin.
7.3. Vincent Van Gogh.
7.4 Tolousse Lautrec
7.5 Georges Seurat i Paul Signac
.
Tema N.8 El Modernisme a Europa.

8.1. Introducción.
8.2. Bruselas: Victor Horta, Henry Van de Velde, Georges Minne, Jan Toorop
8.3. Nancy:.Emille Gallë
8.4. Glasgow: Charles Rennie Mackintosh
8.5. Viena: Otto Wagner, Joseph Maria olbrich, Adolf Loos, Josef Hoffmann i Gustav Klimt.