2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  ART DEL SEGLE XIX
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Pràctiques de camp/sortides
A7
A8
20 0 20
Sessió Magistral
A7
A8
60 0 60
Treballs
A2
A7
C4
0 40 40
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de desenvolupament
A1
A5
A6
A7
C4
4 20 24
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat