2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
 
Grado de Historia del Arte
 Asignaturas
  ARTE DEL SIGLO XIX
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicació general del temari, del treballs a desenvolupar i del sistema d'avaluació
Prácticas de campo / salidas Assistència a exposicions, mes la realització d'un comentari fet en equip.
Sesión magistral
Explicació amb imatges de les obres d'art seleccionades per cadascun dels temes del programa
Trabajos A partir de un llistat de temes aportat pel professor, cada grup ha d'escollir un i realitzar un treball