2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació general del temari, del treballs a desenvolupar i del sistema d'avaluació
Field work/trips Assistència a exposicions, mes la realització d'un comentari fet en equip.
Lecture
Explicació amb imatges de les obres d'art seleccionades per cadascun dels temes del programa
Personal tuition El professor atendrà els dubtes i qüestions relacionades amb l'assignatura.