2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Grado en Historia del Arte (2008)
 Asignaturas
  ARTE DEL SIGLO XIX
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicació general del temari, del treballs a desenvolupar i del sistema d'avaluació
Presentaciones/exposiciones Exposició d'un treball realitzat en equip integrat per dos alumnes sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà el professor.
Sesión magistral
Explicació amb imatges de les obres d'art seleccionades per cadascun dels temes del programa
Debates Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Prácticas de campo / salidas Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.
Atención personalizada El professor atendrà els dubtes i qüestions relacionades amb l'assignatura.