2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  ART DEL SEGLE XIX
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació general del temari, del treballs a desenvolupar i del sistema d'avaluació
Presentacions / exposicions Exposició d'un treball realitzat en equip integrat per dos alumnes sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà el professor.
Sessió Magistral
Explicació amb imatges de les obres d'art seleccionades per cadascun dels temes del programa
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Pràctiques de camp/sortides Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.
Atenció personalitzada El professor atendrà els dubtes i qüestions relacionades amb l'assignatura.