2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Personalized attention
Description
Els grups de treball hauran de concertar un mínim de dues entrevistes amb el professor per tal de realitzar un seguiment del treball