2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Field work/trips
A7
A8

Assistència a exposicions, mes la realització d'un comentari fet en equip.

10 %
Assignments
A2
A7
C4
1 Treball en equip

A partir de un llistat de temes aportat pel professor, cada grup ha d'escollir un i realitzar un treball


20 %
Extended-answer tests
A1
A5
A6
A7
C4
2 Proves de desenvolupament

1. Analitzar quatre obres
2. Desenvolupar un tema . Dues propostes per escollir una
Les preguntes faran referència als continguts
treballats a les sessions magistrals fins una setmana abans de l'examen.70 %
Others  
 
Other comments and second call

Els alumnes hauran de fer dues proves. En cadascuna d'elles haura de: 1. Analitzar quatre obres 2. Desenvolupar unt ema . Dues propostes per escollir una. Les preguntes faran referència als continguts treballats a les sessions magistrals fins una setmana abans de l'examen

La segona convocatòria és una prova total de l'assignatura . Està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada