2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  19TH CENTURY ART
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
A4
C4
Exposició d'un treball sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà la professora.
Assistència obligatòria,
100%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria és una prova total de l'assignatura . Està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada.