2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES Code 12214114
Study programme
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department History and History of Art
Coordinator
FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO
E-mail joseignacio.fiz@urv.cat
Lecturers
FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO
Web
General description L’objectiu d’aquesta assignatura és adquirir els coneixements metodològics de les noves tecnologies per la realització de treballs de recerca en el camp de les ciències humanes. En aquesta assignatura l’alumne aprendrà a utilitzar les noves tecnologies com a eina de recerca i anàlisi, amb l'objectiu immediat que les apliqui en la redacció de treballs/assaigs i l'el·laboració de presentacions dels mateixos pel Grau en Història i Història de l'Art. El curs se centra que l'alumne comprengui l'abast dels nous recursos tecnològics en el camp de la investigació històrica, i que adquireixi les aptituds necessàries per aplicar-les a la pràctica dels Graus en Història i Història de l'Art respectivament.
Because of the termination of the course you are studying, this subject is driven by tutorship. For more information, read the professor's meeting timetable.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.