2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY SPANISH ART
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A2 Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
 A3 Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
 A4 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A5 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
 A6 Amplia els coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)
 A7 Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
 A9 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A15 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A16 Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A17 Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A18 Amplia els coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)
 A19 Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
Type B Code Learning outcomes
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’informació
 B2 Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B3 Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
 B7 Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Type C Code Learning outcomes
 C1 Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject area.
 C2 Understand basic computer hardware.
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
 C4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts