2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  19TH CENTURY SPANISH ART
   Contents
Topic Sub-topic
El regnat de Ferran VII i l'art acadèmic
El Romanticisme
L'art del Sexenni democràtic i el Realisme.
L'art dels primers anys de la Restauració.
Els corrents finiseculars.