2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  19TH CENTURY SPANISH ART
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Intruir l'alumne als conceptes generals i al context històric en que es desenvolupa el contingut de l'assignatura.
Lecture Explicació detallada dels continguts ordenats de forma cronològica.
Assignments L'alumne elaborarà un treball monogràfic sota la supervisió del professor.
Personal tuition El professor farà entrevistes als alumnes per a orientar-los en els treballs i per a resoldre els dubtes sorgits a les classes magistrals.