2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA
   Fonts d'informació
Bàsica Enrique Lafuente Ferrari, Breve historia de la pintura española, Madrid, Cátedra, 1987
María Elena Gómez-Moreno, Pintura y escultura españolas del siglo XIX. Summa Artis. vol xxxv, Madrid, Espasa Calpe, 1993
Francesc Fontbona, Del Neoclassicisme a la Restauració. Història de l'Art català vol.VI, Barcelona, Ed. 62, 1983
AA.VV., Museo del Prado. Casón del Buen Retiro. Catálogo de pinturas del siglo XIX., Madrid, Museo del Prado, 1985
Carlos Reyero, Imagen histórica de España (1850-1900), Madrid. Cátedra, 1987
P.navascués, C. Pérez, A. Ma. Arias del Cossío, Del Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, Alhambra, 1987
Pedro Navascués, Maria Jeús Quesada Martín, El siiglo XIX. Bajo el signo del Romanticismo, Madrid, Sílex, 1992
Robert Rosenblum y H. W. Janson, El Arte del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1992
Eliseu Trenc, La Pintura del segle XIX. Ars Cataloniae, Barcelona, 2002

Complementària