2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  INTERPRETATION OF HERITAGE
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A7 És capaç de resoldre problemes vinculats a la gestió del Patrimoni
 A16 Coneix els diversos factors que han afectat a l'evolució del Patrimoni
Type B Code Learning outcomes
 B3 Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
 B7 Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Type C Code Learning outcomes
 C1 Take notes during a class.
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts