2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  INTERPRETATION OF HERITAGE
   Contents
Topic Sub-topic
1. Interpretar, transmetre
2. Els principis bàsics de la interpretació
3. Reptes en interpretació
4. La interpretació del patrimoni històric. Mètodes i objectius.
5. Patrimoni històric com a motor econòmic
6. Espais previs per la interpretació: planificació, comercialització, recursos patrimonials, potencialitat del recursos i necessitat de la ruta
7. Espais d’atracció de turisme cultural
8. Itineraris historicoartístics. Tipologia i estudi de casos
9. Itineraris europeus i espanyols
10. Els promotors i la gestió del patrimoni a les comarques tarragonines
11. Equipaments interpretatius: professionals de la interpretació, avaluació d’itineraris, disseny de senyals, TIC i itineraris, visitants, impactes ambientals de la ruta.
12. Rutes i itineraris vigents a les comarques tarragonines