2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Grado en Historia del Arte (2008)
 Asignaturas
  INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
   Contenidos
tema Subtema
1. Conceptes de Museu, museologia i museografia. Tipologies de Museus.
2. Evolució dels museus.
3. El concepte del patrimoni històric-arqueològic. Museus i legislació.
4. Els Museus Arqueològics a Catalunya, l'Estat espanyol, Europa i el Món.
5. El Museu Arqueològic: projecte i programa.
6. Les col·leccions: documentació, conservació i investigació.
7. Les sales d'exposició.
8. Els magatzems com a espais de conservació i investigació.
9. Les exposicions temporals.
10. La seguretat en els Museus.
11. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu Nacional d'Arqueologia de Catalunya i el Museu d'Empúries.
12. MARQ. El Museu d'Arqueologia de Alacant. ARQUA. Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Museo del teatro Romano de Cartagena.
13. British Museum. Museo dei Fori Imperiali/Mercati di Traiano. Museo della civiltà romana.
14. La gestió dels Museus Arqueològics i el perfil professional del conservador de Museus.
15. El Museu i al societat: mecanismes d'interacció. El futur dels Museus. Tarraco Viva.