2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Grado en Historia del Arte (2008)
 Asignaturas
  INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.

Elecció del tema de treball, elaboració de l'índex i presentació oral d'un Power Point que ho expliqui.

Data de realització: Octubre.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Al llarg de tot el curs
Prácticas de campo / salidas Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.

Sortides als monuments de Tarragona declarats Patrimoni Mundial
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (varies visites)
Museu d'Arqueologia de Catalunya (un dia)

British Museum (viatge cap de setmana) opcional
Trabajos Seminaris especialitzats amb agents del patrimoni

Presentaciones/exposiciones Elaboració d'un PowerPoint que reflecteixi i sintetitzi les idees del treball desenvolupat.

Treball de documentació escrita que recull la documentació -bibliografia, fonts, imatges- utilitzades en el treball.
Atención personalizada De forma permanent al despatx, moodle i correu electronic