2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  INTERPRETATION OF HERITAGE
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.

Elecció del tema de treball, elaboració de l'índex i presentació oral d'un Power Point que ho expliqui.

Data de realització: Octubre.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Al llarg de tot el curs
Fieldwork/excursions Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.

Sortides als monuments de Tarragona declarats Patrimoni Mundial
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (varies visites)
Museu d'Arqueologia de Catalunya (un dia)

British Museum (viatge cap de setmana) opcional
Assignments Seminaris especialitzats amb agents del patrimoni

Presentations / oral communications Elaboració d'un PowerPoint que reflecteixi i sintetitzi les idees del treball desenvolupat.

Treball de documentació escrita que recull la documentació -bibliografia, fonts, imatges- utilitzades en el treball.
Personal attention De forma permanent al despatx, moodle i correu electronic