2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Grado de Historia del Arte
 Asignaturas
  INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Trabajos
A16
B3
L'alumne haurà d'elaborar una ruta patrimonial inèdita i exposar-la a classe (40% treball i 40% exposició) 80%
Prácticas de campo / salidas
A16
B4
Es visitaran diversos espais patrimonials 10%
Otros  

Assistència a classe

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

A la segona convocatòria es farà un únic examen (que equival a la confecció d'un treball final) amb un valor del 100%.

Pels exàmens s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).