2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
Introduccció al tema, presentació del professors, metodologia i calendari 5%
Sessió Magistral
A2
Presentacions

30
Pràctiques de camp/sortides
A3
B7


Es visitaran diversos espais patrimonials


10%
Treballs
A3
B7
L'alumne haurà d'elaborar una ruta patrimonial inèdita i exposar-la a classe (40% treball i 40% exposició) 40
Presentacions / exposicions
A3
C5
Altres  

Assistencia a classe

10
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pels exàmens s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).