2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
Type B Code Competences Transversal
 B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
 B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
 B8 Sensibilització en temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear