2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Contents
Topic Sub-topic
1. PATRIMONI. CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ 1.1. Definició.
1.2 El naixement del Patrimoni Cultural.
1.3. Tipologies de Patrimoni.
1.4. Protecció legislativa.
2. EL PATRIMONI COM A FORMA DE CONSCIÈNCIA HISTÒRICA 2.1. El naixement de la consciència patrimonial: el reconeixement del patrimoni com a valor històric. Evolució històrica
3. L’ÚS SOCIAL I TURÍSTIC DEL PATRIMONI 3.1. Antecedents històrics del turisme cultural
3.2. Els consumidors del patrimoni: turisme en busca de patrimoni.
3.3. Conseqüències del turisme cultural.
3.4. La població local com a eix del desenvolupament patrimonial
3.5. La rendibilitat del patrimoni
4. EL PATRIMONI COM A FORMA D’INTEGRACIÓ SOCIAL 4.1. El patrimoni com a símbol de la identitat d’un poble
4.2. Moviments socials i Patrimoni Cultural
5. EDUCACIÓ I PATRIMONI A LA CIUTAT 5.1. La ciutat: escenari patrimonial modern
5.2. La ciutat com a portadora de nous missatges patrimonials, artístics, socials i formatius
5.3. Estructures i espais urbans: alè multicultural
5.4. Les escoles com a espais de valoració de la història patrimonial