2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Contents
Topic Sub-topic
I.- Introducció Tema 1: Introducció a l'assignatura
II.- Els Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals Tema 2: Els Itineraris Patrimonials. L'ICOMOS. Les Rutes Culturals. El Consell d'Europa
III.- Disseny Tema 3: Disseny d'un Itinerari Patrimonial i d'una Ruta Cultural.
IV.- Principals Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals Tema 4: Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals de caràcter internacional. Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals principals a Espanya

Tema 5: Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals a Catalunya (1)

Tema 6: Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals a Catalunya (2). Les comarques de Tarragona