2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Presentations / expositions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Field work/trips Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.