2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Presentations / expositions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Field work/trips Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.
Personal tuition Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.