2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Grado de Historia del Arte
 Asignaturas
  PATRIMONIO Y SOCIEDAD
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Presentaciones/exposiciones Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Prácticas de campo / salidas Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.
Atención personalizada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.