2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura: programa, calendari d'activitats, bibliografia
Lecture Anàlisi del procès de gestació dels Itineraris Patrimonials i de les Rutes Culturals, de les diferents interpretacions dels mateixos segons l'Unesco i segons l'UE, i del principals Itineraris Patrimonials i Rutes Culturals al món, a Europa, a Espanya i a Catalunya.
Presentations / expositions Els alumnes treballaran en grups reduïts tres exemples d'Itineraris Patrimonials
Field work/trips Visita a un centre documental on es gestioni un Itinerari Patrimonial o una Ruta Cultural
Assignments Treball individual: cada alumne redactarà una proposta d'un Itinerari Patrimonial o d'una Ruta Cultural
Personal tuition Els alumnes rebran una atenció personalitzada per part de la professora, bé mitjançant una entrevista personal al despatx, bé per mitjans telemàtics.