2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Personalized attention
Description
Els alumnes rebran una atenció personalitzada per part de la professora, bé mitjançant una entrevista personal al despatx, bé per mitjans telemàtics.