2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
A2
Es realitzaran dos treballs i les seves exposicions a classe. Cada treball tindrà un 30% de la nota final. 60%
Field work/trips
A2
B8
Les pràctiques i les resenyes seran avaluables. 20%
Others  

L'assistència serà molt valorada

20%
 
Other comments and second call

Aquesta assignatura forma part del projecte Aprenentatge Servei. L'alumne haurà de realitzar un diari, seguint les pautes vistes a classe, a partir de les entrevistes que es realitzaran a gent gran. Les entrevistes treballaran la memòria històrica i s'adreçaran a la recerca de patrimoni cultural local.

També es preveu, segons el material recuperat, la preparació d'una petita exposició del mateix.

Un cop superades les classes i la pràctica programada l'alumne podrà disposar d'un certificat conforme ha participat en aquest projecte.

A la segona convocatòria es farà un únic examen amb un valor del 100%.

Es recorda que, a l'hora de realitzar exàmens, s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).