2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
A3
Presentació en grups a classe 30%
Fieldwork/excursions
A3
Visita a un centre documental 10%
Assignments
A3
Redacció d'un treball amb una proposta d'Itinerari Patrimonial o de Ruta Cultural 50%
Others   Assistència regular i participació a classe 10%
 
Other comments and second call
Només podran optar a la segona convocatòria els alumnes que ho hagin seguit l'avaluació continuada. La prova consistirà en un examen escrit.