2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  PATRIMONI I SOCIETAT
   Fonts d'informació
Bàsica

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

AADD. Patrimoni i societat, Catàleg exposició, Universitat de València, València, 2004.

 

AADD. Repertorio de Textos Internacionales del Patrimonio Cultural. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Granada, 2004.

 

AADD. Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura, Cádiz, 2005.

 

ALCALDE, Gabriel/ SAÑA, Maria. Patrimoni arqueològic i espais d’interès natural, Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, Girona, 2006.

 

BALLART HERNANDEZ, Josep/ JUAN TRESSERRAS, Jordi. Gestión del Patrimonio Cultural, Ariel, Barcelona, 2005.

 

CALAF MASACHS, Roser. (Coord.). Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio, Trea, Gijón, 2003.

 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Trea, Gijón, 2002.

 

GUTIÉRREZ ROBLEDO, J.L. (Coord.). Del ayer para el mañana. Medidas de Protección del Patrimonio, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid, 2004.

 

JUANOLA TERRADELLAS, Roser/ CALBÓ ANGRILL, Muntsa/ VALLÈS VILLANUEVA, Joan. Educació del patrimoni: visions interdisciplinàries. Arts, cultures, ambient, Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, Girona, 2006.

 

PLANAS, Rosa/ TUGORES, Francesca. Introducción al patrimonio cultural, Trea, Gijón, 2006.

 

Al llarg del curs s’anirà aportant bibliografia específica per cada apartat estudiat.

 

 

Complementària