2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Grau en Història de l'Art
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12214007 GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT I Primer
Troncal 6
12214001 LLENGUATGES ARTÍSTICS Primer
Troncal 6
12214004 SOCIETAT I CULTURA EN L'ANTIGUITAT Primer
Troncal 6
12214005 SOCIETAT I CULTURA EN L'EDAT MITJANA Primer
Troncal 6
12214003 TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ Primer
Troncal 6
12214010 ANTROPOLOGIA CULTURAL Segon
Troncal 6
12214012 FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA Segon
Troncal 6
12214008 GEOGRAFIA:TERRITORI I SOCIETAT II Segon
Troncal 6
12214002 ICONOGRAFIA Segon
Troncal 6
12214011 LITERATURA I SOCIETAT Segon
Troncal 6
12214009 PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL Segon
Troncal 6
12214006 SOCIETAT I CULTURA EN L'ÈPOCA MODERNA Segon
Troncal 6