2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
castellano 
Primer CursoSegundo Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
2
2
1
4
0
0
1
1
2
2
1
4
0
0
2
1
2
2
1
4
0
0
3
1
2
2
1
4
0
0
4
1
2
2
1
4
0
0
5
1
2
2
1
4
0
0
6
1
2
2
1
4
0
0
7
1
2
2
1
4
0
0
8
1
2
2
1
4
0
0
9
1
2
2
1
4
0
1
0
1
2
2
1
4
0
1
1
1
2
2
1
4
0
1
2
1
2
2
1
4
1
0
1
1
2
2
1
4
1
0
2
1
2
2
1
4
1
0
3
1
2
2
1
4
1
0
4
1
2
2
1
4
1
0
5
1
2
2
1
4
1
0
6
1
2
2
1
4
1
0
7
1
2
2
1
4
1
0
8
1
2
2
1
4
1
1
2
1
2
2
1
4
1
1
4
A1Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i
interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l’Art.
RA1Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Distingir els estils artístics de l’art clàssic
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Sintetitzar el context històric i social de les produccions artístiques

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA9Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214104/ARTE GÓTICO
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA9 - Interessar-se per altres cultures i formes sociopolítiques

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA10Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/ARTE GÓTICO
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA10 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA11Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/ARTE GÓTICO
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA11 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA12Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214104/ARTE GÓTICO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA13Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214104/ARTE GÓTICO
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA13 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA14Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214104/ARTE GÓTICO
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA14 - Des del naixement del cinema a Espanya fins a l'actualitat: la seva evolució

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA15Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA15 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA16Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA16 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA17Estudi de l’evolució artística de l’època
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/ARTE GÓTICO
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA17 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA18Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214104/ARTE GÓTICO
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA18 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA19Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA19 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA20Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA20 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA21Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA21 - Assolir una capacitat crítica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA22Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA22 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA23Aprendre a analitzar textos
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214104/ARTE GÓTICO
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA23 - Aprendre a analitzar textos

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA24Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214104/ARTE GÓTICO
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA24 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'una obra
artística

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA25Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ARTE GÓTICO
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA25 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A2Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l’Art Universal.
RA1Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Conèixer detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Conèixer detalladament l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII i XVIII

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Estudiar els processos històric-artistics que acompanyaren el naixement de l'Europa de les nacions,
després de la descomposició de l'Imperi Romà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Conèixer els principals centres de la producció figurativa entre els segles VII i X

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA9Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA10Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214104/ARTE GÓTICO
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA10 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA11elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ARTE GÓTICO
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA11 - elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA12Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214104/ARTE GÓTICO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA12 - Acostar-se al l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de de mitjans del
segle XX fins a l’actualitat

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A3Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en els
contextos europeu – occidental i hispànic.
RA1Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Estudi de l’evolució artística de l’època
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A4Interpretar els coneixements particulars i optatius de la Història de l’Art.
RA1Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Ser responsable de la necessitat de conèixer l'art modern per tal tenir una consciència clara de
la Història de l'Art

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A5Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges
(arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i
tècniques de la producció artística al llarg de la història.
RA1Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta etat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA9Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA9 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA10Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA10 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA11Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ARTE GÓTICO
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA11 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA12Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA12 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA13Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA13 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferenciar el gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA14Estudi de l’evolució artística de l’època
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/ARTE GÓTICO
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA14 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA15Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214104/ARTE GÓTICO
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA15 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A6Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la Història de l’Art.
RA1Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Assolir uns coneixements generals dels diferents llenguatges artístics del tardoantic i l'alta edat
mitjana (art carolingi, otonià, bizantí i islàmic)

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Comprendre les reflexions que sobre l'art s'han fet al llarg de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA9Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214104/ARTE GÓTICO
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA9 - Acostar-se a l’art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions de mitjans del segle
XX fins a l’actualitat

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A7Interpretar les imatges. (Coneixements bàsics d’iconografia)
RA1Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui, amb la intenció
d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Estudi de la situació històrica i cultural que va facilitar l’aparició de l’art gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Estudi de les característiques més importants que ajuden a diferencia el gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Estudi de l’evolució artística de l’època
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Estudi de l’evolució artística de l’època

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA9Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214104/ARTE GÓTICO
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA9 - Estudi de l’arquitectura, escultura, pintura i arts sunturàries a França

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A8Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la Història de l’Art i de la seva
contingència històrica (Historiografia de l’Art).
RA1Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Comprendre la importància del llenguatge simbòlic utilitzat a l’Edat Mitjana

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Distingir els estils artístics de l’art clàssic
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Distingir els estils artístics de l’art clàssic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Saber fer una anàlisi interpretativa des de les diverses metodologies historicoartístiques de
l'art europeu del període que tractem

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Assolir unes nocions clares dels elements que caracteritzen l'art romànic, des dels seus orígens
fins al pas cap al gòtic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Assolir una capacitat critica-interpretativa de l’estètica i dels cicles figuratius escultòrics
i pictòrics del romànic

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Aprendre a interpretar i fer un comentari crític d'un llibre, d'una exposició o d'un obra
artística

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A9Aplicar la metodologia científica en Història de l’Art: estats de la qüestió, anàlisis
integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita,
plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
RA1Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer les funcions i les característiques bàsiques de l'art en les seves diferents
manifestacions a través de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals al llarg de la història de l'art

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Interpretar el llenguatge de les formes, apreciar els seus valors estètics i extreure d'ells
informacions sobre la cultura que les ha generat

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Identificar les diferents tècniques artístiques aplicades en una obra determinada i ser capaç
d'analitzar-la en els seus aspectes procedimentals i expressius

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A10Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i
gestió del patrimoni històric – artístic i cultural.
RA1Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Desenvolupar l'esperit analític i crític per a veure i llegir l'obra d'art

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A12Conèixer la documentació, composició de materials i tècniques constructives dels bens artístics
mobles i immobles.
RA1Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer els procediments, tècniques, materials, suports i utillatges emprats en les arts
plàstiques i visuals en diferents períodes de la seva història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A13Conèixer la gestió de col•leccions d’art: inventari, documentació, catalogació, exposicions
i difusió d’art.
RA1Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Coneixement general de les produccions artístiques a l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Familiaritzar-se amb els jaciments arqueològics de Mesopotàmia i de la costa oriental del
Mediterrani

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A15Conèixer els mitjans instrumentals aplicats a la Història de l’Art: gràfics, dibuix artístic i
lineal, fotografia, imatge en moviment, informàtica, coneixements per a interpretar els anàlisis
de tipus material de la obra d’art (físics, químics, informes de restauració).
RA1Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Valorar la importància de les tècniques i els materials en l'expressivitat i els valors formals de
l'obra artística

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Valorar aspectes de l'obra artística associats a les tècniques com el coneixement dels materials o
el seu ús creatiu

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Conèixer les obres artístiques fonamentals de l’època clàssica

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Conèixer les circumstàncies històriques en que es produeixen les obres artístiques

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Presentacions orals d'estudis o treballs de forma individual o col•lectiva utilitzant noves
tecnologies

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Aplicar les diferents tecnologies de la informació
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Aplicar les diferents tecnologies de la informació

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A16Conèixer els diferents períodes de la Història Universal.
RA1Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A17Conèixer a nivell general la Geografia regional i humana.
RA1Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer la geografia del Proper Orient, d'Egipte i del mar Egeu

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A19Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: Filosofia, llengües antigues,
Lingüística, Semiòtica, Història del Teatre i la Literatura, Història de la Música, Mitologia
clàssica, Història de les Grans Religions, Sociologia i Antropologia.
RA1Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Adquirir coneixements literaris i culturals
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A20Conèixer la història general i del territori.
RA1Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA9Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214104/ARTE GÓTICO
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA9 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA10Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214104/ARTE GÓTICO
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA10 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA11Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214104/ARTE GÓTICO
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA11 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA12Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214104/ARTE GÓTICO
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA12 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA13Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214104/ARTE GÓTICO
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA13 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA14Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214104/ARTE GÓTICO
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA14 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA15Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214104/ARTE GÓTICO
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA15 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA16Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA16 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA17Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214104/ARTE GÓTICO
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA17 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA18Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA18 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA19Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214104/ARTE GÓTICO
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA19 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA20Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214104/ARTE GÓTICO
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA20 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A21Conèixer la estructura diacrònica de la història.
RA1Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA9Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214104/ARTE GÓTICO
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA10Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214104/ARTE GÓTICO
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A22Conèixer els temes i problemàtiques objecte de debat historiogràfic.
RA1Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA5Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA5 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA6Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214104/ARTE GÓTICO
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA6 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA7Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214104/ARTE GÓTICO
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA7 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA8Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214104/ARTE GÓTICO
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA8 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA9Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214104/ARTE GÓTICO
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA9 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A23Conèixer els espais geogràfics regionals i els fonaments de la geografia humana i de la geografia
física.
RA1Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A24Elaborar, relacionar, sintetitzar i representar gràfica i cartogràficament informació geogràfica
per a la comprensió i interpretació del territori.
RA1Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A25Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions interrelacionant els fenòmens geogràfics
(medi físic i humà) a diferents escales territorials.
RA1Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Argumentació i/o defensa de semblants establerts a partir de la lectura i anàlisis de la
documentació proporcionada

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214104/ARTE GÓTICO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA2 - Realització d’exercicis de caràcter estadístic, gràfic i cartografio a partir de tècniques
pròpies de la geografia amb i sense suport de les TIC

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214104/ARTE GÓTICO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA3 - Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA4Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214104/ARTE GÓTICO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA4 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
A26Conèixer les teories dels principals pensadors.
RA1Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214102/ARTE CLÁSICO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214103/ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214104/ARTE GÓTICO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214105/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA COMTEMPORANEIDAD
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214106/ARTE DEL RENACIMIENTO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214107/ARTE DEL BARROCO
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214108/HISTORIA DEL CINE Y OTRAS ARTES AUDIOVISUALES
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214112/TEORÍA DEL ARTE
    RA1 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12214114/NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS
 RA2Realitzar comentaris de textos i assajos
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214001/LENGUAJES ARTÍSTICOS
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214002/ICONOGRAFÍA
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214003/TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214004/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ANTIGUEDAD
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214005/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MEDIA
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214006/SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EPOCA MODERNA
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214007/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD I
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214008/GEOGRAFÍA:TERRITORIO Y SOCIEDAD II
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214009/PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214010/ANTROPOLOGÍA CULTURAL
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214011/LITERATURA Y SOCIEDAD
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214012/FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214101/ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE
    RA2 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12214102/ART